Pełna kontrola w czasie produkcji

W systemach zrobotyzowanych systemy wizyjne pozwalają na szybką lokalizację detalu znajdującego się na linii produkcyjnej, sprawdzanie typu detalu, który ma zostać obsłużony przez robota, weryfikację jakości wykonanego procesu na robocie w sposób w pełni automatyczny. Dzięki zastosowaniu technologii wizji mamy gwarancje pełnej kontroli nad jakością procesu, szybkie wykrywanie defektów oraz raportowanie i zestawienie danych statystycznych ze sobą.

Projektujemy, programujemy i stroimy aplikację do precyzyjnych pomiarów, analiz i sterowania z wykorzystaniem systemów wizyjnych, które znajdują zastosowanie w większości gałęzi przemysłu.

Systemy wizyjne są odpowiednikiem zmysłu wzroku i umożliwiają wykonywanie szybkich, częstych i precyzyjnych pomiarów cech geometrycznych detali i kolorów ich powierzchni. Możliwości rozpoznawania cech geometrycznych i kolorów są wykorzystywane przez nas do odsiewania uszkodzonych detali na linii produkcyjnej w sposób automatyczny, zbieraniu danych na temat jakości wyprodukowanych detali, rozpoznawania pozycji i typu detali na linii produkcyjnej.

Skontaktuj się z nami

  IMIĘ *

  NAZWISKO *

  ADRES EMAIL *

  NUMER TELEFONU

  TEMAT

  DZIAŁ

  NAPISZ JAK MOŻEMY POMÓC?