Analizy wytrzymałościowe

Najważniejszym obowiązkiem naszych inżynierów jest przeprowadzenie analiz wytrzymałościowych projektowanych części, które gwarantują optymalne właściwości mechaniczne takie jak zapewnienie odporności na określone przemieszczenia, występujące naprężenia i maksymalne przemieszczenia w trakcie eksploatacji. Przeprowadzenie symulacji obciążeniowych jest kluczowe do prognozy żywotności i dokładności pracy maszyny.

symulacja cokół

Dzięki analizom wytrzymałościowym jesteśmy w stanie zoptymalizować części maszyn i urządzeń między innymi pod kątem masy, współczynnika bezpieczeństwa, sił działających na model w procesie eksploatacji, co spotyka się z zadowoleniem naszych Klientów.

Jesteśmy w stanie wykonać analizę na Państwa modelach lub w trakcie projektowania nowego rozwiązania. W jednym i drugim przypadku opracowane modele będą spełniały założone kryteria jakościowe i ilościowe. Dzięki kilku metodologiom pracy weryfikujemy i dobieramy najodpowiedniejsze rozwiązanie i konsultujemy je przed finalizacją z Państwem, w przypadku gdyby optymalizacja została wykonana z usunięciem kluczowych dla Państwa powierzchni lub innych elementów charakterystycznych modelu.

ROBOTYZACJA PROCESÓW TECHNOLOGICZNYCH

Z nami stworzysz wydajne, zopytmalizowane i funkcjonalne rozwiązanie szyte na miarę Twoich potrzeb.

Zapraszamy do konsultacji!