Dzięki sterownikom PLC mamy wszystko pod kontrolą!

Specjalizujemy się w tworzeniu algorytmów sterowania i programowaniu sterowników PLC.

W dzisiejszych czasach każdy system automatyki posiada sterownik programowalny zarządzający i kontrolujący pracę maszyny.

Dzięki elastycznemu podejściu producentów sterowników PLC posiadamy szerokie spektrum produktów, od prostych i ekonomicznych sterowników do małych i niewymagających aplikacji, aż podjednostki z relatywnie dużą mocą obliczeniową, których interfejsy pozwalają na dowolną skalowalność systemu automatyki.

programowanie plc
analiza programowania plc

Sterowniki PLC znajdują zastosowanie w takich zadaniach jak akwizycja i obróbka danych, nadzorowanie pracy maszyn i urządzeń, komunikacje z systemami peryferyjnymi oraz ułatwiają komunikację człowiek-maszyna za pomocą dedykowanego do aplikacji interfejsu graficznego HMI. Panele HMI umożliwiają wizualizację procesów przemysłowych, pobieranie od użytkownika danych wejściowych jak i przedstawianie aktualnego stanu systemu. Dzięki wizualizacji procesów przemysłowych i automatyzacji z użyciem sterowników PLC jesteśmy w stanie stworzyć maszynę przyjazną użytkownikom, łatwą w konserwacji, samo diagnozującą usterki i szybko przezbrajaną pod nowe detale, dzięki funkcjom receptur.

Dysponujemy własnym stanowiskiem dydaktycznym wyposażonym w sterownik PLC Siemens S7-1200 wraz z panelem HMI do tworzenia i testowania algorytmów sterowania maszyn i urządzeń. Dzięki czemu  nasze algorytmy możemy weryfikować nie tylko w środowisku symulacyjnym, ale również na rzeczywistym sterowniku PLC.

ROBOTYZACJA PROCESÓW TECHNOLOGICZNYCH

Z nami stworzysz wydajne, zopytmalizowane i funkcjonalne rozwiązanie szyte na miarę Twoich potrzeb.

Zapraszamy do konsultacji!