Wykrywanie i eliminacja wąskich gardeł w procesie produkcyjnym.

Wiele systemów zrobotyzowanych pracuje bez odpowiedniej optymalizacji programowej i kinematycznej, która objawia się znacznym przedłużeniem czasu cyklu, brakiem płynności i dynamiki ruchów robota, a czasem brakiem dokładności. Praca ramienia z niewłaściwie skonfigurowanym programem roboczym często skutkuje wczesnym zużyciem przekładni, drganiami ramienia oraz nieekonomiczną pracą.

cykl produkcyjny

Optymalizacja cyklu produkcyjnego (programowa i sprzętowa)

Dzięki technice programowania off-lineowego potrafimy optymalizować cykl bez konieczności posiadania maszyny fizycznej.

Oznacza to, że sam proces optymalizacji odbywa się poza stanowiskiem roboczym, bez zatrzymywania produkcji. Korzystając z wirtualnej kopii stacji, która jest zbudowana w dedykowanym środowisku programistycznym jesteśmy w stanie zoptymalizować i przesymulować, a nawet dodać funkcje do istniejących algorytmów sterowania bez narażania przedsiębiorstwa na zbędne przestoje i koszty.

Optymalizacja pracy maszyny jest przedstawiona za pomocą przystępnych dla Klienta animacji, wykresów i raportu z korzyści.

ROBOTYZACJA PROCESÓW TECHNOLOGICZNYCH

Z nami stworzysz wydajne, zopytmalizowane i funkcjonalne rozwiązanie szyte na miarę Twoich potrzeb.

Zapraszamy do konsultacji!